Paito Warna Connecticut Night

Paito Connecticut Night Tahun 2019 sampai 2022

Togel Connecticut Night bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 10.19.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Connecticut Night sekitar 1358 result, yang kami catat sejak tanggal 12-01-2019. PaitoTogel Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9 4 7 5 38 2 3 6 97 8 9 8 88 0 5 8 48 1 1 1 25 4 9 5 58 5 6 8 5
1 7 2 9 25 3 1 6 72 1 8 0 84 0 2 2 48 5 0 1 16 3 1 3 44 8 4 5 9
3 9 1 9 15 2 8 7 67 8 1 5 63 4 6 5 29 0 5 4 99 4 5 5 14 8 2 1 3
0 9 4 9 41 2 5 0 52 2 7 5 32 6 2 1 30 8 7 6 45 3 7 2 93 4 9 3 3
4 2 3 5 87 0 2 8 11 7 6 2 84 6 3 5 84 3 6 9 60 8 2 6 85 1 1 5 6
0 6 5 5 19 0 8 3 22 3 0 4 43 4 6 5 23 3 6 5 20 8 7 9 78 2 6 7 4
7 8 6 4 13 5 8 9 86 5 4 2 63 1 6 5 26 1 9 9 97 9 4 3 73 1 2 2 4
9 7 0 6 67 6 5 8 45 4 2 7 94 9 8 7 66 7 6 6 32 1 0 0 07 8 7 1 8
9 5 8 7 68 3 0 7 79 2 8 5 44 1 5 6 21 3 3 4 75 0 2 1 30 1 8 6 5
5 4 6 1 76 5 4 2 66 1 4 8 34 9 9 8 84 2 1 1 29 7 0 2 21 6 9 7 7
8 3 9 4 48 5 8 7 65 2 5 8 45 8 7 8 66 3 6 2 84 9 0 4 48 8 0 3 3
0 7 5 1 62 8 7 3 15 3 1 5 61 9 0 0 03 8 1 8 92 9 2 8 16 0 2 9 2
6 4 6 9 61 1 2 1 33 3 4 2 65 5 3 4 70 9 5 8 49 1 3 0 31 3 3 8 2
6 2 4 2 67 7 7 4 27 3 4 0 40 9 0 6 65 1 5 1 69 2 1 7 86 2 8 2 1
5 3 7 0 74 2 1 4 53 3 9 3 39 2 2 4 61 8 1 6 75 6 3 2 52 4 8 4 3
8 4 1 1 24 4 5 3 84 8 2 3 54 7 9 6 67 9 8 7 66 8 9 4 47 9 5 0 5
3 4 1 6 79 2 1 3 47 2 6 5 22 3 2 6 86 6 2 1 31 5 5 7 38 7 1 6 7
9 3 2 3 56 4 7 2 97 8 4 4 82 8 1 1 28 4 0 2 28 4 6 7 47 7 7 1 8
8 0 4 0 47 0 5 9 58 6 8 8 75 6 1 0 19 4 8 9 82 6 2 3 56 0 5 4 9
2 1 3 3 68 6 7 2 93 7 2 3 59 6 6 2 80 8 1 8 95 2 8 7 60 7 8 0 8
7 9 4 6 18 9 6 3 96 4 0 3 39 0 0 0 07 0 6 6 34 7 1 6 79 9 9 3 3
9 3 3 5 82 4 5 3 85 5 1 8 97 7 9 2 28 3 0 8 85 3 9 6 69 8 7 5 3
4 0 3 4 74 1 5 4 90 3 8 6 50 6 3 1 41 6 4 7 24 1 6 7 44 5 6 2 8
9 6 8 8 74 1 8 5 44 8 0 1 18 0 4 7 25 8 7 3 16 9 5 9 54 6 5 0 5
7 2 6 1 73 8 9 1 14 0 6 0 65 7 8 3 21 9 9 4 48 6 4 4 85 7 6 2 8
9 8 9 9 98 4 5 8 47 5 4 0 44 6 7 7 55 2 5 0 56 4 5 3 84 9 5 5 1
4 8 4 5 96 4 4 7 21 5 9 3 32 0 1 8 95 4 8 3 27 5 1 8 94 6 7 9 7
1 0 5 3 83 8 3 0 39 0 3 4 78 1 5 6 29 6 4 9 42 5 8 2 13 7 2 4 6
9 2 0 2 22 7 7 6 46 4 5 1 68 7 4 7 28 5 2 8 14 2 7 5 39 8 8 5 4
9 7 0 8 89 5 0 4 44 2 3 5 85 7 6 5 27 1 7 0 79 7 9 1 15 5 1 4 5
9 6 8 6 56 3 6 7 46 9 6 7 49 8 1 0 16 3 9 0 90 4 9 4 41 7 2 9 2
4 9 4 6 18 5 8 8 75 8 0 5 54 3 2 5 76 2 8 6 59 1 1 0 12 9 5 2 7
5 4 5 2 70 5 7 6 43 1 7 4 20 7 2 3 56 5 2 2 43 1 2 8 15 8 2 1 3
5 4 7 3 11 6 1 8 94 7 5 6 23 3 9 3 33 5 5 6 26 9 9 8 81 8 1 1 2
3 8 4 4 81 6 8 1 93 5 1 5 68 6 3 5 87 7 9 0 92 0 7 3 10 9 7 6 4
6 9 3 7 15 9 0 6 62 0 8 9 86 4 7 1 89 9 3 0 38 6 2 2 49 7 0 9 9
4 9 8 8 75 7 1 4 55 3 4 8 36 8 8 6 57 7 2 4 61 7 1 9 15 7 0 1 1
7 2 4 1 52 5 0 9 94 3 5 6 28 2 6 2 84 6 2 3 59 1 9 5 50 0 8 0 8
3 0 7 4 21 7 5 6 25 8 1 4 58 0 5 0 57 2 1 5 67 9 1 7 86 3 1 9 1
0 2 5 0 53 1 3 5 80 6 5 9 54 9 4 7 23 2 8 0 82 8 8 5 44 3 6 3 9
8 6 0 4 49 7 1 2 34 5 7 6 46 9 3 5 88 9 5 5 19 0 3 5 86 7 8 8 7
5 9 4 3 74 5 3 4 78 0 3 3 62 4 0 4 49 0 3 0 37 8 6 1 74 4 9 6 6
6 7 8 8 71 6 2 0 29 7 4 4 80 9 6 8 52 7 0 2 26 5 6 3 98 4 1 4 5
2 0 4 1 51 2 2 3 56 2 2 1 32 4 9 4 44 6 8 3 21 1 2 9 23 0 5 9 5
3 0 8 4 31 5 2 2 43 9 3 3 62 8 6 1 74 6 4 8 31 5 7 3 11 6 4 3 7
9 2 1 1 28 7 3 7 16 0 6 6 33 2 2 4 69 9 2 3 54 4 8 9 85 3 7 0 7
4 6 2 5 75 0 2 9 25 5 0 7 78 2 9 0 98 4 2 8 10 9 0 8 87 9 1 0 1
2 2 2 4 60 3 2 0 26 2 2 1 36 4 5 6 26 2 0 0 00 1 9 3 38 1 4 1 5
8 7 1 7 81 8 0 8 80 6 6 1 71 5 7 3 10 0 8 1 95 3 6 1 72 7 6 8 5
1 6 0 7 74 3 6 7 48 4 4 8 36 5 6 4 15 8 9 5 54 4 3 2 56 1 9 0 9
4 1 6 6 31 5 7 4 22 6 8 2 16 8 7 2 94 8 9 2 22 7 4 6 15 5 6 5 2
5 8 8 9 81 7 1 0 17 0 6 3 97 3 3 6 98 5 2 5 70 0 3 5 80 3 4 7 2
7 6 9 9 90 6 0 2 25 5 8 5 48 6 9 6 68 8 7 4 29 5 1 4 50 3 4 6 1
1 0 6 0 64 2 7 6 43 0 1 4 55 4 7 9 71 1 4 2 61 6 6 7 47 3 0 6 6
2 6 5 5 12 6 6 4 12 1 7 5 30 0 3 2 55 8 4 8 34 0 5 5 17 9 7 9 7
8 6 6 4 19 2 8 7 65 1 7 6 40 6 7 6 48 4 8 7 60 3 8 4 30 4 6 4 1
5 1 0 0 04 0 2 0 27 1 6 6 39 2 8 6 59 0 5 6 23 1 0 8 87 5 8 3 2
2 0 1 3 44 5 1 4 52 3 8 7 68 1 4 3 71 1 3 7 14 1 2 7 97 5 9 1 1
4 7 1 2 34 7 1 2 39 1 1 1 22 3 9 7 79 3 8 6 56 9 8 0 88 3 9 7 7
8 9 5 9 56 1 3 2 57 2 5 3 88 7 3 9 32 2 9 0 95 9 2 9 26 1 8 3 2
7 0 7 2 92 0 0 4 44 1 9 4 45 0 8 5 44 7 8 9 88 5 9 2 20 4 1 9 1
3 6 6 7 44 1 5 0 54 6 8 2 15 1 8 8 76 6 6 6 38 3 4 8 32 5 3 9 3
1 2 1 5 62 9 4 8 35 3 8 8 72 4 2 9 22 9 2 8 14 7 5 1 61 9 4 4 8
0 4 1 4 53 5 8 8 71 7 1 3 47 6 9 8 83 0 3 9 33 8 2 5 79 1 5 1 6
3 6 5 8 40 1 0 2 20 0 2 0 28 7 9 3 36 6 8 3 23 5 3 7 11 3 9 5 5
7 7 6 9 69 7 9 2 23 3 5 5 11 8 7 7 55 9 7 8 60 9 0 0 07 5 8 6 5
2 5 8 1 90 9 4 9 49 2 1 8 94 2 0 8 85 6 1 3 43 2 1 0 11 0 4 0 4
9 5 5 4 92 3 4 0 48 5 8 1 90 4 2 4 63 4 7 1 83 6 5 8 45 2 0 8 8
9 6 9 1 19 2 1 2 30 5 4 7 22 2 3 1 41 8 1 6 71 6 6 0 61 9 6 7 4
4 2 6 5 22 4 1 1 21 3 3 7 15 5 2 2 45 6 1 6 73 8 0 4 49 7 7 4 2
4 1 4 9 44 5 5 3 81 2 9 4 42 2 0 4 40 1 0 4 46 9 1 1 25 9 5 9 5
5 9 4 7 23 9 1 7 82 4 1 4 59 5 0 7 74 0 8 6 56 9 9 0 92 5 7 0 7
9 9 5 8 45 3 6 0 62 5 3 3 65 8 5 1 66 0 4 0 40 0 6 3 99 0 0 4 4
4 5 7 9 75 7 8 8 75 5 4 4 87 9 8 5 41 0 5 9 50 5 3 8 27 4 1 3 4
1 7 2 6 82 3 8 5 46 7 5 0 53 9 2 0 21 3 8 2 16 7 5 6 24 5 3 4 7
3 5 9 1 17 6 9 3 31 9 3 2 52 3 3 2 50 2 6 6 31 6 3 5 87 5 5 0 5
7 5 0 2 27 2 4 3 76 7 4 1 54 2 3 3 66 3 4 0 46 6 7 9 75 9 6 5 2
2 4 1 4 59 9 9 7 77 4 3 6 95 5 7 3 12 4 5 4 96 0 7 8 62 0 9 9 9
0 9 0 4 48 6 6 6 33 5 4 6 14 9 7 0 71 2 0 5 56 4 0 4 42 7 3 9 3
9 9 9 4 46 8 1 9 10 3 8 0 82 3 2 8 17 4 7 5 37 4 9 4 44 3 4 9 4
0 0 8 1 91 5 0 1 16 4 5 4 95 7 1 6 70 0 4 1 59 1 7 4 22 7 8 4 3
2 5 2 0 20 3 9 0 97 7 5 5 18 8 5 9 58 7 4 7 21 3 5 4 91 5 7 3 1
2 3 4 9 47 8 1 9 19 9 2 9 23 2 5 2 79 2 0 7 76 2 0 6 67 6 7 3 1
9 6 4 8 38 8 4 9 44 5 2 5 73 6 4 7 25 4 4 6 13 8 3 2 58 5 6 4 1
8 3 7 1 84 6 1 0 17 7 4 3 71 8 3 2 52 2 3 6 91 6 7 7 53 0 0 6 6
7 9 5 7 39 4 2 9 21 8 1 9 12 7 0 2 20 0 5 2 76 9 1 6 79 4 1 5 6
8 9 3 5 84 6 4 5 90 6 1 8 96 7 8 3 26 5 2 1 32 4 7 6 45 1 4 0 4
2 9 0 2 25 3 0 8 82 2 0 6 60 7 0 4 42 0 5 5 14 0 5 7 33 5 6 5 2
8 4 2 1 39 8 6 4 12 7 6 1 78 9 2 0 23 3 8 1 93 9 2 1 37 3 9 9 9
7 0 2 2 45 7 5 3 86 2 9 0 94 2 3 3 64 0 1 4 56 7 3 5 87 2 4 6 1
1 1 2 8 18 6 7 5 31 9 4 6 16 4 8 7 67 9 8 4 35 3 4 1 50 7 4 3 7
0 4 4 2 62 4 5 4 96 4 0 3 36 4 7 5 39 2 0 4 43 6 9 0 97 0 9 4 4
7 8 8 9 81 6 6 0 69 9 9 4 42 4 2 0 24 7 6 5 21 1 9 6 69 8 8 3 2
9 1 9 8 80 2 3 0 31 2 8 1 93 7 9 0 90 4 1 2 34 9 3 0 32 0 6 2 8
1 1 4 6 19 8 8 1 98 2 2 9 20 7 3 6 93 4 2 2 47 4 1 3 48 2 3 5 8
2 4 3 5 89 2 6 9 69 4 8 2 10 6 1 1 20 3 2 2 43 5 8 4 32 9 8 1 9
7 4 9 5 54 6 3 1 41 0 8 4 37 2 6 8 51 5 6 4 10 5 4 8 39 5 0 4 4
5 6 7 3 17 2 0 6 60 6 8 2 12 7 4 0 45 6 1 8 92 1 4 1 54 3 1 6 7
8 3 9 5 55 8 3 7 13 4 2 1 33 4 8 3 26 2 8 4 34 6 3 2 50 8 2 2 4
9 8 4 5 96 6 0 0 00 8 4 7 21 4 3 2 53 2 0 9 98 8 9 9 97 8 5 8 4
0 9 9 1 15 0 2 7 94 6 7 2 94 6 7 3 11 6 0 8 88 4 8 2 19 5 5 2 7
2 4 4 4 83 2 2 6 82 2 0 2 26 9 9 6 64 0 4 1 54 2 9 3 34 7 0 2 2
7 3 7 1 88 1 8 6 54 3 4 6 14 7 0 0 05 6 7 5 34 2 2 1 30 4 1 6 7
3 7 8 5 40 6 6 3 95 5 6 5 28 5 3 9 38 5 3 0 32 6 5 9 57 6 4 3 7
6 2 6 7 49 9 4 9 47 1 9 8 85 7 1 6 74 1 1 0 17 4 2 6 80 4 1 0 1
8 8 9 2 28 6 8 5 42 7 7 6 46 4 4 8 30 1 7 5 34 9 3 0 39 9 5 7 3
7 0 8 6 56 4 4 9 43 3 5 8 41 6 8 7 62 4 9 9 96 0 2 6 83 3 6 0 6
6 5 2 3 57 8 8 3 21 2 8 8 73 8 7 9 79 2 8 5 42 6 6 0 61 3 7 7 5
0 2 9 5 53 3 1 3 44 8 8 6 56 1 4 6 10 9 4 5 92 5 2 6 82 7 6 0 6
7 9 4 7 27 3 6 2 80 7 8 8 79 9 5 5 12 8 2 7 95 9 7 1 80 6 5 3 8
4 8 4 1 57 2 4 5 93 1 7 4 26 3 0 5 59 6 0 7 71 6 0 1 17 4 5 6 2
7 4 0 9 93 0 7 8 64 0 2 8 14 0 8 0 81 3 9 4 45 3 1 6 70 1 8 4 3
0 9 2 4 64 2 7 6 42 4 0 4 42 0 8 1 99 7 3 7 16 1 5 1 61 6 8 7 6
6 1 5 5 17 0 2 4 64 0 7 5 30 5 1 5 60 2 7 1 85 3 5 0 59 8 0 1 1
4 2 0 3 37 6 3 0 30 9 6 5 24 9 3 5 84 1 8 2 15 9 4 3 72 8 2 5 7
8 2 1 9 18 2 4 9 43 7 7 3 12 0 3 6 99 5 7 2 97 2 2 2 44 9 3 8 2
7 2 7 2 96 9 2 6 83 3 2 1 39 1 7 0 79 6 9 8 82 1 3 1 43 9 5 6 2
0 3 9 3 30 1 9 8 80 0 5 8 46 8 8 1 95 2 8 7 66 5 2 1 32 0 3 1 4
4 5 8 4 33 7 7 5 39 0 8 7 66 1 7 2 99 1 7 8 60 8 5 7 33 4 3 4 7
0 9 0 0 08 9 9 7 79 3 5 7 34 1 9 1 10 2 2 7 95 0 6 1 79 2 0 6 6
8 9 6 7 41 6 0 3 39 4 6 9 64 6 3 8 26 8 7 0 76 3 4 7 26 4 8 4 3
3 7 0 5 57 6 1 6 74 5 4 0 44 9 2 5 73 1 6 8 57 9 2 0 20 8 1 3 4
9 8 1 5 67 6 9 7 71 1 6 9 69 0 1 9 10 1 3 0 35 0 8 8 76 2 8 1 9
2 8 3 3 69 7 4 8 33 0 0 7 75 5 1 3 47 9 0 2 28 5 2 4 68 4 3 0 3
4 5 1 0 13 9 2 4 64 8 2 7 93 3 1 2 31 7 6 6 32 5 6 5 28 3 8 7 6
2 0 7 2 92 6 2 6 86 8 2 1 31 2 0 9 99 9 4 5 94 5 3 1 48 1 3 8 2
5 5 2 3 57 0 7 3 14 6 0 3 38 3 2 7 97 4 9 9 96 3 8 4 38 3 4 3 7
9 1 3 3 68 4 7 7 54 3 4 0 49 9 9 4 44 1 0 3 36 0 7 7 56 0 0 8 8
6 1 6 0 65 9 2 0 23 5 9 9 92 2 2 6 86 2 8 0 87 7 3 6 92 3 1 4 5
9 6 6 4 18 5 1 8 99 3 0 0 08 9 3 6 91 6 4 2 69 9 8 6 53 7 5 4 9
3 5 0 0 07 7 0 3 33 2 1 3 45 2 0 8 89 9 4 1 53 5 5 2 72 9 2 6 8
6 5 0 7 71 8 0 7 71 6 6 3 91 0 9 5 59 3 1 9 14 3 6 0 62 4 3 0 3
6 7 4 3 78 8 7 6 46 8 4 2 65 1 9 4 47 8 0 2 21 6 0 5 51 0 3 0 3
5 0 1 3 46 3 0 8 86 6 8 8 71 6 5 8 47 1 6 3 90 6 4 4 80 1 4 3 7
8 6 7 2 91 3 7 9 76 4 3 3 69 2 3 1 48 4 4 1 58 7 8 7 69 3 4 9 4
4 0 3 8 27 0 5 5 14 8 6 0 66 3 3 3 65 8 3 4 73 8 7 6 44 8 2 9 2
8 2 9 4 42 4 6 2 86 4 1 2 36 3 8 1 97 2 6 4 13 8 6 4 17 4 2 9 2
8 8 6 0 68 1 3 3 64 4 3 8 27 8 0 6 65 7 8 1 93 0 1 8 90 4 1 3 4
5 8 4 2 62 4 7 7 52 9 5 0 52 2 0 3 36 0 7 1 80 8 7 6 42 3 4 7 2
0 7 5 2 76 9 1 9 10 4 9 0 96 4 8 4 30 1 6 4 11 4 9 4 49 7 3 0 3
3 0 2 3 55 7 8 7 60 2 4 7 26 6 2 5 72 1 1 9 18 0 5 6 23 1 5 5 1
6 8 4 1 57 9 0 6 62 3 5 1 66 0 7 1 83 9 5 7 31 4 3 5 88 3 6 0 6
8 2 4 6 10 1 0 5 51 1 8 6 58 9 8 7 65 9 7 5 35 0 1 8 94 4 4 1 5
1 2 0 7 78 7 8 7 61 3 2 9 24 9 5 4 94 1 0 3 35 5 9 4 40 1 9 4 4
5 1 3 0 37 8 8 6 54 5 0 8 84 4 8 3 27 8 0 4 44 5 9 9 96 2 4 0 4
2 1 1 6 72 9 2 5 79 8 0 8 88 1 7 2 95 5 8 8 78 8 1 6 77 3 8 4 3
3 8 6 3 90 3 1 6 75 4 8 7 69 4 7 8 65 4 4 6 16 2 5 8 47 9 5 8 4
8 8 6 6 31 0 9 2 27 3 8 0 85 7 2 8 16 3 0 2 23 4 8 1 92 7 4 0 4
1 7 1 5 65 7 7 1 83 5 9 5 55 9 7 5 30 0 9 6 66 6 6 5 29 8 4 4 8
2 4 3 7 10 8 0 2 22 3 6 7 46 3 2 6 80 1 8 0 86 8 7 6 46 9 7 8 6
2 4 8 4 38 6 1 4 58 4 5 3 86 8 7 0 77 0 4 1 53 5 0 7 78 1 2 5 7
0 1 4 6 16 6 1 5 62 1 4 6 10 8 3 7 10 9 1 4 53 6 5 3 85 7 2 5 7
0 3 8 6 53 6 5 1 61 9 5 9 55 5 8 2 19 0 8 3 24 7 4 7 25 9 3 9 3
2 4 7 9 72 3 5 6 25 1 4 7 27 6 4 8 34 4 2 8 10 5 2 6 88 9 1 0 1
6 6 1 7 89 6 0 4 46 9 8 0 89 2 2 9 21 1 8 5 46 0 2 9 21 0 2 8 1
3 2 2 0 24 8 9 4 49 5 2 1 31 4 7 5 39 6 0 8 82 3 3 9 38 7 5 1 6
5 1 0 0 01 0 3 5 85 7 5 4 96 2 6 4 18 3 5 2 71 0 7 7 54 7 6 4 1
2 8 8 6 58 1 8 5 40 5 4 1 52 1 7 8 64 9 2 6 80 8 8 2 12 6 6 7 4
0 1 2 0 22 9 6 1 76 6 1 8 96 0 1 5 64 8 5 4 97 4 1 6 72 5 0 1 1
7 5 0 4 42 8 8 7 63 8 6 9 68 5 8 4 35 9 6 5 25 2 9 1 12 0 5 9 5
5 4 6 1 74 3 5 3 89 4 1 7 87 8 1 7 88 0 3 6 97 3 5 4 90 5 5 3 8
2 7 9 0 95 3 5 4 99 9 0 0 02 6 4 3 77 7 6 4 15 6 1 4 59 9 7 0 7
8 1 9 3 30 8 5 5 12 2 8 8 77 3 4 9 43 9 1 5 62 1 4 1 55 9 5 8 4
4 5 2 5 75 3 2 0 23 8 1 4 56 2 3 2 55 6 4 7 21 6 6 9 62 9 6 2 8
4 9 0 6 69 9 6 8 58 3 4 0 47 2 0 8 87 2 5 2 78 0 1 2 34 8 7 2 9
8 2 3 0 34 3 4 6 12 6 6 5 28 3 7 2 92 7 7 6 48 1 1 5 69 7 4 3 7
8 0 0 5 57 3 0 3 38 5 5 6 26 8 4 9 43 1 8 7 60 7 9 7 71 0 8 1 9
2 5 5 3 86 6 1 1 28 2 6 8 54 0 8 3 24 5 8 7 60 9 5 3 81 5 3 5 8
2 7 8 1 98 0 5 3 88 8 3 8 20 4 7 8 68 4 1 2 32 3 2 1 32 0 1 1 2
4 5 6 1 79 1 5 9 53 9 2 6 86 1 0 2 23 8 3 2 50 7 5 3 82 4 2 9 2
6 0 0 8 84 3 8 8 79 7 6 2 87 0 5 8 45 4 2 8 12 2 6 8 55 5 5 1 6
3 8 9 4 44 3 7 3 17 3 2 5 79 7 0 5 59 8 1 1 26 1 1 3 45 2 9 8 8
6 6 1 3 45 0 3 7 15 4 4 5 94 6 8 7 65 3 9 2 23 7 2 5 76 7 7 5 3
5 2 8 3 24 3 8 5 45 1 9 4 49 1 2 3 51 0 1 8 97 1 6 0 68 1 7 1 8
8 3 8 6 50 1 9 3 37 7 6 9 66 6 8 7 67 8 5 8 41 3 4 1 55 3 0 8 8
2 9 8 2 11 5 6 1 73 3 3 3 64 4 5 9 58 4 2 0 22 6 1 8 99 4 2 2 4
5 3 3 5 85 0 6 2 80 2 5 2 74 6 4 5 94 7 2 3 50 3 1 9 18 8 7 9 7
4 9 6 6 37 8 9 9 94 0 8 4 38 8 1 1 26 2 9 8 84 7 1 8 95 0 3 3 6
5 3 0 7 78 2 8 7 63 6 6 9 62 8 2 1 39 0 8 3 20 3 3 5 87 2 9 6 6
9 0 6 9 68 6 6 0 66 3 8 4 30 8 1 7 83 1 0 2 22 3 9 9 91 5 1 0 1
8 6 0 0 05 4 1 2 30 7 4 4 85 9 9 7 77 8 4 8 31 1 5 4 92 2 4 7 2
4 2 1 7 89 7 4 4 83 8 8 3 24 4 1 2 30 6 0 0 01 9 4 0 40 7 6 8 5
4 9 1 6 79 2 8 2 14 0 9 3 31 0 0 9 92 4 6 9 64 8 0 7 77 4 6 3 9
1 5 1 4 54 4 8 9 82 0 6 9 61 9 0 9 96 7 0 5 52 5 8 8 74 6 2 5 7
0 4 0 2 22 2 7 8 60 2 9 3 35 3 5 4 90 5 3 2 58 8 7 4 21 9 2 2 4
9 9 3 3 67 1 3 5 87 9 9 7 77 1 8 9 86 2 6 1 74 0 8 3 20 7 0 6 6
6 4 1 7 85 5 1 5 65 4 2 7 96 5 9 3 39 3 3 1 46 7 2 4 64 6 0 1 1
9 5 8 2 10 4 8 1 95 9 2 5 77 0 2 6 80 0 0 1 15 2 4 8 36 6 0 0 0
3 8 7 2 95 8 0 1 13 9 6 8 58 8 5 5 15 8 0 6 67 3 2 4 69 1 4 2 6
3 8 0 4 44 9 3 4 77 6 9 2 23 8 2 5 73 0 4 2 69 8 7 2 98 3 9 1 1
8 4 9 5 56 0 9 0 94 4 7 7 54 8 0 3 35 5 8 3 22 1 7 6 48 0 4 0 4
4 6 8 1 91 5 9 4 43 2 9 3 37 9 2 2 41 0 0 8 80 4 8 8 75 2 7 4 2
3 4 4 1 55 2 4 9 45 0 7 3 16 2 2 2 48 7 1 9 17 0 1 4 53 4 8 1 9
7 3 2 0 28 3 9 3 35 1 8 2 14 2 0 6 60 8 0 1 16 6 1 3 4x x x x 0

Pasaran Tanggal Hasil
Connecticut Night 01-10-2022 6613
Perhatian! Data Paito Warna Connecticut Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.